Lezecká Akadémia (6+)

Občianske združenie Lezecká akadémia organizuje vo Vertigu tréningy pre deti od 6 rokov denne od 15:00 (pozri rozvrh). Každý si môže vybrať na koľko tréningov, a v ktoré dni bude chodiť. V čase prázdnin a štátnych sviatkov sa tréningy nekonajú.

Rok je rozdelený na trimestre, v rámci ktorých si je možné zmeniť tréningové dni.

Pri tréningu sa zameriavame na všetky tri lezecké disciplíny: bouldering, obtiažnosť a rýchlosť. Deti trénujú v seberovných skupinách (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí) pod vedením trénera, pričom je tréning prispôsobený ich veku a výkonnosti. Pri menších deťoch uprednostňujeme tréningy formou hry, pri tých skúsenejších sú tréningy doplnené cvičeniami, posilňovaniami a rôznymi kurzami lezenia.

Okrem tréningov Lezecká akadémia každoročne organizuje pre deti letné tábory  a počas roka rôzne sústredenia na umelých stenách a skalách, čo prispieva k ich výkonnosti a súdržnosti kolektívu.

Otázky smerujte na adresu andrea.cepcova@gmail.com alebo volajte Andreu na 0917 978 476. V prípade potreby vám rada poskytne bližšie informácie. Link na stránku: www.lezecka-akademia.sk

V prihláške vyznačte trimester a dni, o ktoré máte záujem. V prípade, že už daný trimester prebieha, je potrebné dopísať dátum prvého tréningu. Platí sa celý trimester vopred, pričom suma je vypočítaná na základe počtu tréningov, na ktoré sa prihlasujete. Cena za tréning je 8,50 Eur.

 V prípade dlhšej absencie kvôli chorobe, úrazu alebo dovolenky je možné vrátiť poplatok za tréning v súlade s nižšie uvednými pravidlami.

A tu sú sľúbené pravidlá pre rodičov a deti, ktoré je potrebné dodržiavať. Týmto prosíme rodičov, aby pravidlá svojim deťom riadne vysvetlili a od detí vyžadovali ich dodržiavať.

 

 

Bankové spojenie: 2928862109 / 1100