Vertigo Kids (6+)

Od septembra 2014 sa pod hlavičkou Vertigo Kids otvárajú detské tréningy pod vedením našich najskúsenejších inštruktorov - Marka a Kuba Mižičkovcov. Sú to tréneri s bohatými pedagogickými a trénerskými skúsenosťami. Spolupracujú s odborníkom na tzv. physioclimbing (využitie lezenia ako terapautickej metódy pri niektorých poruchách a disbalancii pohybového aparátu), ako aj so slovenským horolezeckým spolkom JAMES .

Tréningy sú určené deťom od 6 do 15 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa výkonnosti. Základným krédom je maximálne  individuálny prístup k dieťaťu, rozvíjajúc jeho osobnú skúsenosť, „playacts - hrať sa na niekoho“ , v prítomnosti dospelého trénera v interakcii so skupinou - lezenie pre zábavu.

"Vychovať reprezentantov a špičkových elitných lezcov znamená naučiť dieťa milovať lezenie a pohyb vôbec." 

Na našich tréningoch sa zameriavame na celú škálu lezeckých disciplín: od boulderingu cez lezenie s lanom na umelej stene až po lezenie na skale, ak to počasie a ročné obdobie umožňujú.

Tréningy sa konajú v pondelok až piatok. Na jedného trénera pripadajú v skupine max. 3 deti, čo umožňuje venovať sa deťom oveľa intenzívnejšie a zabezpečiť im kvalitne strávený čas.

Cena za tréning je 10,00 Eur.  Platí sa celý trimester vopred, pričom suma je vypočítaná na základe počtu tréningov, na ktoré sa prihlasujete. V prihláške vyznačte trimester a dni, o ktoré máte záujem. V prípade, že už daný trimester prebieha, je potrebné dopísať dátum prvého tréningu. 

Vertigo Kids funguje ako samostatná organizácia zabezpečujúca tréningy pre Vertigo. To znamená, že všetky otázky, prihlášky, odhlášky, úhrady, ... sa realizujú cez Vertigo Kids. V prípade záujmu ich môžete kontaktovať na adrese vertigokids@outlook.sk (pozor zmena stará adresa vertigokids@outlook.com nefunkčná) a obratom dostanete mail s podrobnejšími informáciami. Obrátiť sa môžete aj priamo na Marka Mižička telefonicky - 0915 747 164.

Prihláška

A ešte pár pravidiel pre rodičov a deti, ktoré je potrebné dodržiavať. Týmto prosíme rodičov, aby pravidlá svojim deťom riadne vysvetlili a od detí vyžadovali ich dodržiavanie.

 

Bankové spojenie: